Spring naar de inhoud

Copyright | Merk | Disclaimer

OFFIS - BE 1006.426.468

Copyright | © 2020 - 2024

Copyright: het verbod op kopiëren. Waarom?

De inhoud van deze website is het product van een voldoende concrete schepping door de geest van Kris Beyers, bestuurder van Kantoor OFFIS. De creatie is het resultaat van zijn vrije creatieve keuzes. Er rust daarom auteursrechtelijke bescherming op de teksten gepubliceerd op deze website.
De intellectuele eigendomsrechten op alle op de website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan OFFIS of derden. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van OFFIS zonder voorafgaande schriftelijke toestemming af te drukken, op te slaan, te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Merk | OFFIS®

OFFIS is een merk

Een merk is een teken om goederen of diensten te onderscheiden. Een merk is een intellectueel eigendomsrecht.

Een woordmerk is een woord of zinnetje dat als merk is geregistreerd in het merkenregister.

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) is de officiële instantie voor de registratie van merken in de Benelux.

OFFIS is geregistreerd in het Benelux Merkenregister.

registered-trademark-symbol-offis
OFFIS is een woordmerk.

Disclaimer

OFFIS doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op haar website zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven, maar geeft geen garantie ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, vergissingen en beleidswijzigingen door de overheid.

De inhoud van de website kan nooit in het nadeel van OFFIS worden uitgelegd.

De website bevat links naar websites die geen eigendom zijn van OFFIS. OFFIS is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze websites.

Bezoekers en/of gebruikers van de website doen afstand van alle rechten die zij mogelijk hebben om een vordering tegen OFFIS in te stellen.

OFFIS-babe waakt over de rechten.