Waar vestig je de zetel van je vennootschap, eenmanszaak of vzw?

Maatschappelijke zetel huren. Een virtueel kantoor is niet geschikt als fiscaal domicilie
Volgens het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat op 1 januari 2020 van kracht is.
Volgens interne instructies aan de btw-administratie: de circulaire AIOF 82/2003.
Volgens de minister van Financiën.

Zetel met fiscaal adres. Wat is dat?

In dit bericht staat alle noodzakelijke praktische informatie die je moet weten over een zakelijk adres, … samen met mijn telefonisch advies helpt dit bericht je veilig en probleemloos op weg naar de juiste werkplek met het juiste adres.

Wat is de zetel?

De zetel – oude naam maatschappelijke zetel – is het juridisch officiële adres van je bedrijf

De zetel is vermeld in de statuten die in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Daarom wordt het ook de statutaire zetel genoemd.

Wat is de werkelijke zetel?

Er is een onderscheid tussen de gewone zetel en de werkelijke zetel. De werkelijke zetel is de plaats van waaruit je je zakelijke activiteit werkelijk uitvoert. Een andere naam voor werkelijke zetel is: uitbatings- of exploitatiezetel, filiaal of vestiging.


Praktisch voorbeeld

offis® is een commerciële naam van eenmanszaak Kris Beyers. Hij heeft een vestiging in 2610 Wilrijk. Hij voert op die vestiging zijn zakelijke activiteit werkelijk uit onder de naam offis. Dus, daar is de werkelijke zetel. Zijn gewone zetel – het juridisch officiële adres – is elders: op zijn woonadres in 2140 Borgerhout, Zegepraalstraat 18, omdat bij een eenmanszaak het woonadres sowieso het officiële zakelijke adres is. Zie hieronder ‘Zetel en eenmanszaak’.

Wat is het fiscaal adres?

Het fiscaal adres van een vennootschap is de plaatst:

  • waar het effectieve dagelijkse beheer van de vennootschap plaatsvindt en waar de boekhouding wordt gehouden en gecentraliseerd
  • waar de fiscus effectief en efficiënt de fiscale situatie van een vennootschap kan controleren. 


Het fiscaal adres is dus in feite de belangrijkste administratieve zetel van een onderneming waar de voornaamste directie- en beheersorganen gevestigd zijn, de algemene aandeelhoudersvergadering wordt gehouden en uiteindelijk de hogere leiding, het administratief beheer en de algemene belangen worden waargenomen en behartigd
.

Wat is een virtueel kantoor?

Een virtueel kantoor is een denkbeeldig kantoor


Virtueel kantoor is goed voor adres zetel.

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de FOD Financiën – in het bijzonder de administratie van de vennootschapsbelasting – maakt geen bezwaar tegen het vestigen van de statutaire zetel op een virtueel kantoor, maar onderzoek heeft aangetoond dat je bijna nooit welkom bent op een virtueel kantoor, omdat de verhuurder jouw toegang tot dat kantoor beperkt of zelfs helemaal weigert. Is dat bizar? Ja, want jij – als bestuurder van een bedrijf –  hebt er wel het adres van je zetel, maar je mag er niet in. De zetel is nochtans de aanduiding van de plaats waar je bedrijf officieel is gevestigd.

 

Virtueel kantoor is niet goed voor fiscaal adres.

Hoe overtuig je de fiscus – de btw-administratie – dat je geen toegang hebt tot je officiële zakelijke adres? De fiscus heeft meldingsplicht aan het gerecht als je fiscale domiciliefraude pleegt.


Virtueel kantoor is illegaal.

Ik waarschuw je voor een virtueel kantoor is bij wet ongeschikt voor de fiscus. De fiscus in België verwacht een fysiek-reëel adres waarop hij controles kan uitvoeren: het fiscaal domicilie. De Dienst Belastingen heeft met een virtueel kantoor geen aanknopingspunt om een controle te houden. Dit geldt ook voor de deurwaarder. Hij zal in zijn proces-verbaal van beslag op goederen schrijven om samen met de politie op zoek te gaan naar de werkelijke plaats van de uitvoeringshandelingen van de vennootschap. 


Ook verboden bij wet: flex office, postbus- en domiciliëringsadres.

Een wettelijke eis voor een fiscaal domicilie is dus je zetel is gevestigd op een reëel kantoor, EN dat je er een vaste bureautafel hebt. Je moet ook voldoende tijd toegang hebben tot je kantoor. Je moet ook vanuit je kantoor de werkelijke leiding en het beheer van je vennootschap verrichten. 


Ook verboden: fiscaal adres bij een belastingadviseur of accountant.

Volgens een parlementair antwoord van de minister van Financiën kan een fiscaal domicilie enkel gevestigd zijn op een kantooradres waar het werkelijke centrum van activiteit en van leiding van de onderneming is gevestigd en waarover de onderneming op duurzame wijze kan beschikken. Ongeschikt daartoe is het adres van een belastingadviseur of accountant, bij voorbeeld. De btw-administratie past dit antwoord toe.

 


De wetgever stelt dus drie eisen aan de zetel met fiscaal domicilie:

  • Eis 1 van de wetgever. Voldoende toegang tot je kantoor kunnen hebben: gedurende ten minste 5 werkdagen per week, is voldoende.
  • Eis 2 van de wetgever. Het kantoor moet voorzien zijn van je vaste bureautafel met locker en/of kluis, goede communicatie- en nutsvoorzieningen. Je moet ook toegang hebben tot een afsluitbare spreekkamer en gescheiden toiletten.
  • Eis 3 van de wetgever. Je neemt je belangrijkste zakelijke beslissingen in het kantoor. Je houdt er dus in elk geval je boekhouding. En je komt er op gezette tijden van gemiddeld ten minste 1 keer per week, is voldoende.

 

offis ® is legaal.

Je krijgt hier bij offis 24/7 toegang tot een vaste bureautafel in een reëel kantoor. Dus, je beschikt hier op permanente en exclusieve wijze over een minimale bedrijfsinfrastuctuur voor de uitoefening van je activiteit en het beheer van je onderneming. Je kan hier dus echt werken én bezoekers ontvangen, boekhouden en beslissingen nemen. Zo voorkom je problemen met je zetel en haar fiscaal adres. offis is beter.


Conclusie: FOD Economie weigert virtueel kantoor.

Een virtueel kantoor is wel geschikt als statutaire zetel, maar ongeschikt als fiscaal domicilie, want je kan er geen uitvoeringshandelingen en werkzaamheden doen. Het wegmoffelen van een bedrijf op een virtueel kantoor is ondeugend en bedrieglijk gedrag. De Algemene Administratie van de Fiscaliteit – meestal de btw-administratie – controleert steeds strenger dat jij je handelsactiviteiten op je werkelijke zetel verricht. Dus, er ook het effectieve dagelijkse beheer van je bedrijf doet: boekhouden en belangrijke beslissingen nemen. Selecteer daarom zorgvuldig het business center waarmee je een overeenkomst sluit, want een virtueel kantoor huren is dom.

 

Zetel en eenmanszaak.

Bij wet is het juridisch officiële adres van je eenmanszaak, je woonadres. Je woonadres is de plaats waar je feitelijk verblijft gedurende het grootste deel van het jaar en waarop je dus bent ingeschreven in het bevolkingsregister van je gemeente.

Referentieadres

Ben je ingeschreven op referentieadres, voorkom dan juridische problemen door je onderneming te vestigen op een uitbatings- of exploitatiezetel met fiscaal domicilie, want op een referentieadres mag je als ingeschrevene niet verblijven. Je mag er ook geen bezittingen hebben. Je vindt een betrouwbare zetel met fiscaal domicilie voor minder dan 100 euro per maand.

Huurder en zakelijk adres.

Het huurcontract verbiedt handelsdoeleinden, want die zijn fiscaal nadelig voor de huisbaas, omdat de huisbaas wordt belast op de huurprijs. Voorkom een conflict met je huisbaas door één van deze vier oplossingen:

  • Oplossing 1. Je komt een hogere huurprijs overeen met je huisbaas. Dat compenseert zijn belasting.
  • Oplossing 2. Je komt overeen dat je mag onderverhuren aan enkel en alleen jouw rechtspersoon. Jij wordt dan belast op de huurprijs, niet je huisbaas.
  • Oplossing 3. Je neemt de huur niet op in je kosten.
  • Oplossing 4. Je vestigt de werkelijke zetel van je bedrijf elders – in een business center, bijvoorbeeld.
 

Deurwaarder en zakelijk adres.

Er bestaat een wettelijk vermoeden dat alle goederen die zich bevinden op je zakelijk adres – dus ook jouw en andermans privégoederen – eigendom zijn van je vennootschap, eenmanszaak of vzw. De gerechtsdeurwaarder mag zich op dat wettelijk vermoeden baseren om effectief beslag te leggen op al je goederen. Het is maar op het moment van het beslag zelf dat je eventueel kan bewijzen dat een aantal spullen je toebehoren om de deurwaarder ervan te weerhouden om effectief beslag te leggen op je privégoederen, maar in principe is de deurwaarder daartoe wettelijk gezien niet verplicht, want 19 % van de deurwaarders zijn cowboys; 1 procent zijn niet-veroordeelde criminelen.

Voorkom diefstal van je privégoederen

Je kan beslag op je privégoederen voorkomen door je adres zetel te vestigen bij een bedrijvencentrum, want dat centrum is zo je juridisch officiële zakelijke adres van je bedrijf. Een virtueel kantoor bij Frame21 kost € 79 per maand. Kies je voor bedrijvencentrum ‘kantoor offis’, dan controleert bestuurder Kris Beyers of jij het effectieve dagelijkse beheer van je vennootschap doet op je offis-werkplek.

Conclusie.

De juiste keuze van kantoorruimte met legale zakelijke adressen vormt een cruciaal aspect van goed ondernemingsschap. Die keuze is maatwerk. Maak een afspraak met offis-bestuurder Kris Beyers voor een verblijvend en vertrouwelijk consultatiegesprek op zijn kantoor in 2610 Antwerpen. Zo krijg je kosteloos juridisch advies over je zakelijke adres. +32 487 27 10 10. Bijna altijd bereikbaar van 8 tot 20 uur.